Acmos Çevre-Acmos Habitat-Feng Shui

ACMOS ÇEVRE (ACMOS HABİTAT- FENG SHUI)  
Feng Shui , gelenkesel Çin düzenleme sanatıdır. Bu bilim insanoğlunun doğayla iletişiminin sonucunda ortaya çıkmıştır. Feng Shui , insanlara faydalı olacak şekilde evlerin çehresini, diğer insanlar ile olan ilişkileri düzenler.
 
Çi uzmanlarına göre yaşadığınız yer ve mobilyalarınızı yerleştirme tarzınız, enerji akışına bağlantılı olarak, hayatınızı, sağlığınızı, bereketinizi ve mutluluğunuzu önemli derecede etkiler. “ Qi “ dedikleri bu hayat enerjisinden faydalanarak, bütün varlığınızı ve mutluluğunuzu etkileyebilirsiniz. Acmos Habitat bilimsel aletlerden yararlanıldığı için Feng Shui ‘le beraber uygulanması gereken bir metottur. İkisi beraber uygulanarak tam anlamıyla bir enerji dengesi sağlanır. Çevrenin iyi ve kötü etkileri belirlenir ve etki eden bu yerler bulunur.
 
Acmos Habitat, jeobiolojik, çevresel ve ekolojik saldırıların, insane vücudunu etkilemesi ve dengesini bozması üzerine olan araştırmaları kapsar.
İnsan vücudu, yüksek voltaj, cep telefonları, elektrik sistemleri, fay hatları gibi ağır enerji frekanslarının etkisi olamaz, çünkü bağışıklık sistemi devamlı zorlanmakta ve zayıflamaktadır.
 
Acmos Habitat , ilimsel aletler yardımıyla, geleneksel Çin Tıbbı ve düzenleme sanatı olan Feng Shui, kuantum fiziğinin titreşim prensipleriyle bütünleştirerek, insan vücudu üzerindeki çevreden gelen etkileri araştırır ve dengeleyerek nötralize eder. Vücudun bu etkilerden zarar görmesini engeller.
 
Acmos Habitat, insan vücudunu, yaşadığı çevrede bilimsel aletler ile inceler. Böylece Acmos Metodu ile , çevrenin vücut üzerinde yaptığı etkiler tespit edilebilir. Vücut dengelenerek çevreden gelen saldırılara karşı korunur ve bir uyum içinde yaşayabilir.