Geleceğin Tıbbı Acmos

ACMOS MAKALELER 1
GELECEĞİN TIBBI; ACMOS 
                       

  “BEDEN ZEKASINDAN BİLGİ ALARAK EKSİLEN KAYNAKLAR KUANTUM DÜZEYİNDE ENERJİ ALANINA TRANSFER EDİLİR”

 Geleneksel Çin tıbbı, batı ve doğu bilimlerini kapsayan, Broglie, Lecher ve Voll prensiplerine dayanan Acmos, gelecekte Tıp Dünyasının büyük değişimine katkısı olan metotdardan biri olarak anılacaktır.

Bu olağanüstü sistemi bulan René Naccachian ile Paris “SBJ Center  de Recherche Technique et Scientifique” ‘de  Chi dergisi için özel olarak görüşülmüştür.

 Dr. René Naccachian tarafından yaratılmış ve Uzakdoğu enerji tıbbı ve kuantum fiziği temeline dayanan, bir anlamda enerji tıbbında devrim sayılabilecek bu metot, bilimsel aletler kullanılarak vücuttaki alanların ve enerji devrelerinin ölçülmesi ve stimülatör sayesinde yaşam enerji devresinin düzelmesidir. Bu teknikler geleceğin tıbbına kapı açmaktadır. Geleceğin tıbbı, kişinin enerjetik vücudundan çıkan frekanslar ile dalgaların ölçülerek bilgi alınması, vücuda sunulan bir dizi regülatör ile organizmanın otuz kat derinliğine kadar düzensizliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesidir. İşte bu Acmos bioenerjisidir.

 Acmos metodunu neden keşfettiniz?

 René Naccachian:

Otuz sene evvel dizimi hareket ettirmeme engel olan bir kaza geçirdim. Batıdaki doktorlar hiçbir zaman iyileşemeyeceğimi söylediler. Çine yaptığım bir seyahatte, o zaman Fransa Dış Ticaret bakanlığında görevliydim, dizimi bir akupunktur doktoruna gösterdim. Sonuç: artık hem dizimi hareket ettirebiliyor, üstelik artık tenis bile oynayabiliyordum. Tenis benim tutkumdu ve artık turnuvalara bile katılabiliyordum. Bu beni o kadar etkiledi ki birkaç kez daha Uzak Doğuya gittiğimde Çin Tıbbını öğrenmeye karar verdim. Orda bir Üniversite hem Batı, hem de doğu tıbbını öğretmekte idi, oraya yazıldım. Bu şekilde akupunktur, hemeopati; enerji tıbbı doktoru oldum. Sonra Moleküler biyoloji, bilim ve hatta felsefe üzerine lisanslar yaptım.  Bundan sonra insanoğlunun enerjisine yönelik her türlü araştırmayı yapmaya karar verdim.  Aynı zamanda ölçüm cihazlarında uzmanlaşmış bir mühendis olduğum için, tabii ki bioenerjinin ölçülebileceği fikrini uygulamaya koymaya çalıştım.

İlk olarak Batı’lı insanların üzerinde akupunkturun ne derecede yeterli olduğunu araştırdım. Değişik coğrafi bölgelerde yaşan insanların, aynı akupunktur  noktaları aynı derecede etkilenip etkilenmediğini öğrenmek istedim. Sonuç hayırdı, yani mesela Çin’de yaşayan insanlar ile Batı’da yaşayanlar aynı kosmotellürik basınca maruz değildi.  Bazı geleneksel Çin uygulamaları Batı’da yaşayanlarda netice vermiyordu. Sonra aynı enerji noktalarını iğne ile değil ama değişik vibrasyon baskıları ile denedim ve  netice olarak enerji dengelenmesi yöntemi oluştu ve ACMOS doğdu.

 Acmos neyin kısaltılmışıdır?

 René Naccachian:

“Analysis of Compatibility of Matter on the Organism and its Synergy” Maddenin organizma üzerinde uyumu ve birbirine bağlılığı ile etkisinin analizi demektir. Aslında amaç sadece organların ve metabolizmanın enerji akışını doğrulamak değil, organizmanın yemek, ilaç ve çevre gibi dış etkenlere olan uyumunu analiz etmekti. Mesela doktorlar genelde ilaç verirler.  Reçetene eklediğin her ilaç yan etki riskini % 50 daha arttırır ve vücudunun uyumu bozulur. Doktorlar hastayı iyileştirmek yerine, başka bir yerinde bozukluğa neden olurlar çünkü bu verdikleri ilaçların  çoğu birbirine uyum sağlamamaktadır. Bu yüzden kanımca hasta ve aldığı ilaçlar arasındaki enerjisel uyumun ölçülmesi gerekmektedir. Bu şekilde  ilaç seçimi ve alınması gereken miktar daha net bir şekilde belirlenebilir. Başka bir örnekte şudur: diyelim ki masamın üzerindeki lambadan gelen enerji akımı beni rahatsız etmektedir. Bir saat sonra hücrelerim saldırıya karşı koruma oluştururken ben kendimi yorgun hissederim ve başım ağrır. Bu yüzden evimizdeki aletlerin dışarıya verdikleri elektrik akımlarını ölçüp organizmanın üzerinde ne derecede zararlı olduklarını bulmamızda fayda vardır. Bu şekilde kendimizi koruyabiliriz. Bu metod bunu sağlayabilmektedir.

 Bu metodu oluştururken başka nelerden etkilendiniz ?

 René Naccachian:

Tanınmış veya tanınmamış Nobel ödülü gibi onurlu madalyalara sahip bilim adamları, her biri kendi konularında uzun araştırmalar yaparak enerji biliminin gelişmesine katkıda bulundular. Mesela tanınmamış olanlar arasında 1988 yılında tanınmadan ölen Louis Claude Vincent vardır. Yaptığı bio-elektronik keşiflerle kanın, idrarın ve tükürüğün parametrik fiziksel kontrolü ile hastalığın ilerlemesini ve uygulanan tedavinin sonuçlarının değerlendirilmesini sağladı.

Günümüzde de biliyoruz ki hayatın tüm mekanizmaları elektromanyetik dalgalarla ile idare edilir.Elektrik alan ve manyetik alan bileşimi elektromanyetik alanı yaratır. 1936 da Mont Wilson rasathanesinde Gustav Strombeg adındaki bir astronom ve ABD de Carnegi Enstitüsü  insanların elektromanyetik alanlarının olduğunu açıklandı.Daha sonra 1940larda de Yale üniversitesi profesörlerinden Harold Saxon Burr a “ Yaşayan mekanizmaların çoğu elektromanyetik fenomenler ile beraberdir ama aralarındaki ilişkiyi tarif edemiyorum” demiştir.  Yazmış olduğu “Blu Print for immortality” bu konuda  bir temel  dökümandır.1950de Nobel ödüllü fizik profesörü  Liverpooldan H. Frölich yaşayan hücrelerin elektro manyetik alanlarının yayıldığını    ve bu dalgaların hücre zarlarının titreşimi ile yayıldığını açıklamak isteyerek “ hücreler bu dalgalar sayesinde aralarında konuşur gibiler” demiştir.

 1978 senelerinde  Columbia üniversitesinden fizikçi A. Pilla kemiklerdeki hücrelerin dilini  daha yakın bir zamanda Almanya  Kasierlautern Üniversitesinden biofizikçi F. A. Popp  “hücresel dili” keşfetti ve ona bio-fizik adını verdi. Hücreler fizyolojik durumlarını belirten fotonlar yayar. Bu dalgalar lazer sisteminin fizik kurallarına göre oluşur. Bu teknik sayesinde muhtemel bir kanser çok çabuk tespit edilir ve ilerlemesi ilaç ile kontrol altına alınır.

Modern bilimde evvelden felsefe olarak bilinen bu kavramlar bilimsel modeller üzerinde gerçek matematik denklemlerinde görülmektedir, yani üreyebilir ve ispat edilebilirler.

Mesela su organizmanın kaybettiği frekansları “ hafızasına kaydeder” ve tekrar eski haline getirir.

 Bu metot hastalıklardan korumaya ve onları önlemeye yönelik midir?

 René Naccachian:

Amacımız vücuttaki bozulan enerji akımını dengelemektir. Bu şekilde vücut her gün karşılaştığı zorlukları mesela hastalıkları , alerjileri yenebilecektir.

Enerji tıkanıkları kişiden kaynaklanmaz, ölü ve dejenere olmuş hücrelerin vücut tarafından atılamamasından kaynaklanır.Acmos metodu doktorlara tedavilerinde yardımcı olur. Mesela bir hastanın enerji dengesi iyi ise, ona on  hatta yirmi kat daha az ilaç gerekir, ve ameliyata giren bir hastaya ise beş kat daha az anestezi gerekir.

 Bu metot ne kullanarak teşhis ve tedavi eder?

 René Naccachian:

Teşhis enerji raporudur, enerji noktalarının bioenerjik ölçümü sayesinde ve enerji ve kosmotelürik yani evrensel/toprak kanallarının ve akımının teşhisi ile elde edilir. Ölçüm üç aşamada olur. İlk olarak enerji merkezleri ölçülür ve enerjinin doğru akıp,yeterli şekilde dağılıp dağılmadığı anlaşılır, bu şekilde bozukluklar ortaya çıkar. Niçin tıkandıklarını ölçeriz;  bu şekilde yüzeyin altında vücudun en derin seviyesinde çalışabiliriz.  Belki yüzeydeki bozukluk derinden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde derindeki bozukluk giderilirse, belki yüzeydeki hastalıkta iyileşir. Sonra organlardaki akımı ölçeriz: ciğerler, kalp, pankreas gibi ve son olarak enerji noktalarını harekete geçirip canlandırırız.

Doğal olarak bu üç aşamanın ötesinde alınan bir ilacın veya besinin vibrasyonel kalitesini ölçeriz ve çevreden gelen zararları ölçeriz, bu sadece ölçüm aletleri ile gerçekleşebilir.

 Bu aletler  neledir?

 René Naccachian:

İlk olarak Lecher anteni vardır ve bu bilimsel bir alettir çünkü ünlü bir Alman fizikçisi tarafından icat edilmiştir. Anten sayesinde dalgaların frekansı ölçülür, Bu şekilde hem enerji merkezleri hem ürünlerin  vibrasyonları hem de çevredeki dalgalar ölçülebilir. Hayat bizim enerjetik niteliklerimizin üzerine kurulmuştur. Kaynak enerjimiz, yaşayan hücrelerimizin göğüs bölgesine doğru devamlı bir şekilde sentripetal ışınlanması ile oluşur.  Bu içeri doğru akan bir güç olduğu için ölçüm aletleri bilgiyi toplayamaz ve sadece Acmos Lecher anteni potansiyelite seviyesini tespit eder. Bir de enerji test cihazı vardır. Buda organlardaki tüm enerji akımını ölçer ve tıkanıklıkları bulur, tıkanıklıklar enerji akımının azaldığı noktaları bulur ve nedenin organın kendisi mi yoksa sadece akım mı olduğunu ayırt eder. Bu alet problemin spesifik olarak nerde olduğunu teşhis eder, çünkü birinci alet genel olarak bulur. Bu test cihazı bir ilacın o organdaki etkisini hemen ortaya çıkarabilir. Son olarak enerji stimulatörü enerji akımını iyileştirir, düzenler. Vibrasyon ile tıkanıkları azaltır ve bioenerjist tarafından verilen programa göre enerji akımını düzene sokar.

 Elektro akupunkturdan bunun ne fakı vardır?

 René Naccachian:

Biz mikro amper kullanırız ama normal elektrikli akupunktur miliamper kullanır. Bizim metodumuz ile çok hafif stimule olan vücut kendi kendini re-organize edebilir. Tüm bu uygulanan yöntemler orjinaldir ve Uzak Doğu ülkelerinde senelerdir uygulanmaktadır.

 Bu metodun teorik bazı nedir?

 René Naccachian:

İnsanları enerji parçaları olarak görürsek  onların devamlı vibrasyon dalgaları verdiğini ve aldığını anlarız. Bu dalgalar elektromanyetik ve termik alan yaratır, Bu fizik kanununda vardır. Bu alanların üç tanesi bizim metodumuz ile bulunur ve ölçülür.

Birincisi Simtomatik??? Alan, bu vücuda en yakın olan alandır . Bu yüzeyde beliren problemler genelde derin bir bozukluktan kaynaklanır.

İkincisi Derin alandır ki burada irsi problemler veya toprak elementinden kaynaklanan problemler Acmos terapisti tarafından ölçülür.

Üçüncü alan ise vibrasyon alanı, hayat akımıdır. Burası ailevi, kromozom, genetik, irsi faktörler ve psikolojik şoklar nedeniyle değişebilir

Bu üç alanda vücuttaki değişik enerji akımlarını yansıtır. Koruma, toprak, irsi ve yaşam. Acmos metodunda bu yüzden problemin kaynağı yani asıl vücudun en derin yerinden kaynaklanan sebebi, teşhis edilmeden tedavi uygulanmaz.

 Bu tedavi Nedir?

 René Naccachian;

Doğal ürünlerimiz vardır ve bunlar vücuttaki enerji uyumunu dengeler, değişik seviyelerde,  hem fiziksel açıdan hem de ruhsal.  Bunlar organizmanın geçekten ihtiyacı olan şeylerdir, yani normal tıptaki gibi sadece problemi iyileştirmek için ürün verilmez, sadece enerjetik açıdan ürün seçilir.  Homeopati, bitkisel terapi ve diğer bitkisel ürünler yağlar organizmada gereken bölgeye , tıkanıklığın olduğu yere transfer edilir.

Phytoterapi yüzeysel problemler içindir, hemopati psikolojik boyuttan tedavi eder.  Renklerde toksinlerin dışarı çıkarılması, atılması için kullanılır. Toksinleri atmak için hap içmek yerine kromoterapi uygulanır ve ölü hücreler lenfler sayesinde dışarı atılır.  Lenf akımı bence hücrelerin dışarı atılmasının en önemli unsurudur, yani bağırsaklardaki problem, lenf problemine nazaran, ölü hücre atımında daha az önemlidir. Vücudun, organizmanın her yeri taranır,  metabolik, hormonal, psikolojik, yüzeysel, irsi,eliminasyon, seviye seviye taranır. Bunu bulmak için her türlü ürün size sunulur ve organizmanın hangisinde eksikse o ürüne yaklaştığımız zaman Lecher anteninde bir baskı olur

 Tedavi ne kadar sürer?

 René Naccachian:

Bazen bir seans yeter. Ama bu daha uzun olabilir. Genelde  çok stres altında iseniz  ve bağışıklık sisteminiz kuvvetli değilse vücut daha uzun bir sürede dengeye  girer.

 Bu metot nerelerde tanınıyor?

 René Naccachian;

Her gün daha çok tanınmaktadır. Belçika, İtalya, ABD, Kanada , Tükiye’de merkezlerimiz var ve tabii ki Fransada toplam 30 adet. 24 tanesi Fransa’da 10 tanesi Pariste’dir. Pariste eğitim verilir, ayrıca senenin belirli bir döneminde Türkiye`de eğitim verilmektedir. Bioenerjist dioloması verilir. Şimdiye kadar 3000 den fazla kişi eğitim gördü,binin üzerinde kişi bu metodu uygulamaktadır.

 Kimler uygular?

 René Naccachian:

En çok doktorlar ve bionerjistler veya yemeklerin ve çevrenin vücuda yaptığı hasarı kolay bir metod ile ölçmek isteyen herkes.

Modern yaşamda TV, gürültü, çevre kirliliği vücuda her gün daha çok hasar vermektedir. Bu yüzden enerji dengelemesi gereklidir. Enerji yaşamın önemli bir bölümüdür. Artık tıp dünyası da bunu göz önünde bulundurmaktadır. Neden? Çünkü bugüne kadar enerji ölçülemezdi. Ama şimdi Acmos metodu sayesinde enerji ölçülmektedir.

 Sonuç olarak Amcos terapisinde ne elde etmiş olunur?

 René Naccachian :

Bizler evrene içimizdeki bir güç ile organik hücrelerimize dışardan gelen bir ışın yayılması ile bağlıyız. Değişik enerji alanlarının analizi, Acmos metoduna göre verilerin elde edilmesini sağlar ve harmonizasyon, stimülasyon ve kuvvetlendirmeden sonra, sonuçlar değerlendirilir ve bu alanlar tekrar eski düzenlerini kazanır.

Vücüdun içindeki enerji kaynaklarının kuvvetlendirilmesi ve vücut ile çevresindeki “ maddesel” organizasyon niteliklerinin tekrar düzenlenmesi ile önlemler alınır.

Enerji bozukluklarının ve kötü yaşanmış problemlerin bilgileri organizmanın kendisinden çıkarılır; ayrıca ilaçların, homeopatinin ve diğer global denge için gerekli maddelerin dozu ve miktarı kişiye göre tespit edilerek kişiselleştirilir.

Ve bu şekilde iç ve dış rahatsızlıklar kişinin vücudunda aldığı ilaçlar, besinler ve çevresiyle global dengede olması ile daha iyi tolere edilir. Böylece kişi en iyi şekilde strese ve çevresel saldırılara karşı gelebilir. Bazı zayıf devrelerin kuvvetlendirilmesi ile lokal olarak çok iyi gelen ama global olarak kötü tahammül edilen ilaçların yan etkileri azaltılır.

 Kişinin iyi yaşaması iç ve dış saldırılara karşı gelebilmesine bağlıdır, bu saldırılar ya doğuştandır ya da sonradan çevreden ve yanlış yaşam tarzından elde edilir. Kimse kendi problemlerini, kesin olarak, kendinin iç vücudu kadar bilemez, Acmos bioenerjisi bunu mümkün kılar ve geleceğin tıbbında bu metot insanoğlunun iyiliği için gittikçe daha önem kazanacaktır.