Boşaltım Sistemi

İnsan vücudundaki yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan üre, ürik asit gibi azotlu zararlı maddelerin kandan süzülüp dışarı atıldığı sistemdir. Bu zararlı  maddelerproteinlerin parçalanmasından oluşur.

 

Boşaltım sistemi organı,böbrektir. Böbrek kabuk bölgesi ve havuzcuktan oluşur.

KANDAKİ ZARARLI ATIKLARIN BÖBREKTEN SÜZÜLMESİ

Atık ve zararlı maddeler,kan ile böbreğe gelir. Böbreğin kabuk kısmında bulunan nefronlar,kanı bu zararlı maddelerden ayırır. Zararlı maddeler, havuzcuğa dökülür. Havuzcuktaki atıklar sidik kanalı ile sidik torbasına gelir. Bu torbanın üç bölü ikisi dolduğunda dışarı atılır.

İdrarda şeker, ancak şeker hastalığında görülür. İdrarda bol miktarda su ve madensel tuzlar bulunur. İdrar içindeki minerallerin havuzcukta çökelmesi ile böbrek taşları oluşur.

Boşaltıma Yardımcı Organlar

Boşaltıma yardımcı organlar deri, akciğer ve karaciğerdir.

Akciğer; su ve karbondioksitin dışarı atılmasını sağlar.

Deri; terleme ile boşaltıma yardım eder.

Karaciğer; kandaki amonyağın üre ve ürik asite dönüşmesini sağlar. Amonyak  ancak çok fazla su ile dışarı atılabilir. Karaciğer, amonyağı, üre ve ürik asite çevirerek daha az su ile atılmasını sağlar.

Boşaltım sistemi hastalıkları

Mikroplar böbreğe kolayca yerleşerek böbrek iltihabı (nefrit) ve idrar yolu iltihapları yapabilir. Böbrekte, böbrek taşları oluşabilir. Her hangi bir nedenle böbreğin çalışması bozulursa kandaki atık ve zararlı maddeler dializ makinesi ile temizlenir.