Hartman Ağının Etkisi

HARTMAN AĞININ ETKİSİ

 

Yatağın konumu ve kişinin yatakta kalma süresine göre Hartman ağının sağlık durumumuz üzerindeki etkisi.

Varşova’lı Müh.I.AVERMAN’ın araştırması : yatağın konumu ve ağda kalma süresine göre geobiolojik ağın ışınlarının insanın sağlık durumu ve ölümü üzerindeki etkisi.

Kullanılan yöntem.

Varşova, Lodz ve Krakov’da 1977/78 yıllarında 1300 kişi ve yataklarının geobiolojik ağdaki konumu üzerinde yapılan araştırmalar (biofizik dedektör yardımı ile) 15000 civarında gözlem toplanmasını sağladı. Verilerin analizi ve sistematize edilmesinden sonra organizmanın uzun süreli ışınlamaya tabii kalmasının sonuçlarının resminin çizilmesine olanak sağlandı. Bu araştırmaların sonuçları 1 nolu istatistik tablosunda verilmiştir, bu tablo birbirine bağımlı aşağıdaki 3 parametreyi içermektedir.

  1. Araştırılan kişi sayısı
  2. kişilerin yataklarının ağda tipik 6 konumu.
  3. Kişilerin ışınlanma süresi

Bu arada bu tablodan çıkan sonuca göre ağın ışınlanan alanı dışında kalan 1280 takip edilen kişiden sadece 266’sı, yani yaklaşık %20’si, hastalık tipik belirtileri göstermemiştir.

 

Yatağın ağdaki

konumu                       yıl olarak ağda

 kalma süresi                toplam           hafif hasta       ağır hasta        ölüm vakası

                                               1-2                      10                     6                        4                       -             

                                               2-5                      18                     6                        12                     -

                                               5-15                    61                     30                       31                   -

                                                           toplam      89                   42                       47                   -

 

 

 

 

            şikayetler : Baş dönmesi, uyku sonrası yorgunluk belirtileri, denge bozukluğu, anksiyete, psikolojik rahatsızlıklar, şizofrenik(?) durumlar

 

Yatağın ağdaki

konumu                       yıl olarak ağda

 kalma süresi                toplam           hafif hasta       ağır hasta        ölüm vakası

                                               1-2                      80                       80                     --            

                                               2-5                      136                     87                    47                 2

                                               5-15                    182                     82                    67                 33

                                                           toplam      308                   249                    114              35

            şikayetler : akıl yorgunluğu?, ağrı ve başdönmesi, görme ve duyma bozuklukları, bazed? Hastalığı, psikolojik rahatsızlıklar, kalp krizi, ölüm.

 

Yatağın ağdaki

konumu                       yıl olarak ağda

 kalma süresi                toplam           hafif hasta       ağır hasta        ölüm vakası

                                               1-2                      26                       26                     --                 -

                                               2-5                      55                       26                   22                 -

                                               5-15                    101                     33                    22                 66

                                                           toplam      182                   77                      41              79

 

           

 

 

 

 

şikayetler : Metabolik proseslerin genel zayıflaması, akciğer ve boğaz kanserleri, böbrek ve safra hastalıları, mide ve idrar torbası kanseri, kalp krizi, ölüm.

Yatağın ağdaki

konumu                       yıl olarak ağda

 kalma süresi                toplam           hafif hasta       ağır hasta        ölüm vakası

                                               1-2                      14                       12                     2                  -

                                               2-5                      29                       18                   11                 -

                                               5-15                    39                       16                    9                 -

                                                           toplam      82                     46                    22                -

 

 

 

 

            şikayetler : Metabolik proseslerin bir tür hastalığı, akciğer ve mide kanserleri, safra hastalıkları, ölüm.

 

Yatağın ağdaki

konumu                       yıl olarak ağda

 kalma süresi                toplam           hafif hasta       ağır hasta        ölüm vakası

                                               1-2                      46                       40                     6                  -

                                               2-5                      92                       49                   43                 -

                                               5-15                    125                     66                    59                 -

                                                           toplam      263                    155                  108                -

 

 

            şikayetler : Hareket sistemi hastalıkları: bacaklar, dizler, ayaklar. Eklemlerde ödem ve ağrılar, eklemlerde patolojik değişimler, el ve ayakların hakimiyet kaybı ve bunların zarar görmesi.

 

Yatağın ağdaki

konumu                       yıl olarak ağda

 kalma süresi                toplam           hafif hasta       ağır hasta        ölüm vakası

                                               1-2                      88                       -                       -                  -

                                               2-5                      82                       -                       -                  -

                                               5-15                    96                        -                      -                  -

                                                           toplam      266                   -                       -                  -

 

     

 

şikayetler : Tipik belirti ve rahatsızlılar yok ve iyi bir sağlık durumları var.

 

SONUÇLAR: yaklaşık 1300 kişinin evlerindeki gözlem ve araştırmalar istatistiksel bakış açısı yönünden yeterli olmasa da yine de hastalanan kişilerin patolojik rahatsızlılarındaki tekrarlamanın görülmesini sağlıyor, bu ise kişinin yattığı yatağın konumu ile ağın, ışına maruz kalma süresinin ve sonuçları arasındaki ilişkiyi ispatlamaktadır.

Araştırma sonucuna göre geobiolojik ağ ışınlarına belli parametrelerde maruz kalınması insan organizmasında belli patolojik rahatsızlılara sebep olmaktadır. Buna göre, çalışma ve uyku için ağın etkisiz alanlarının kullanılması gerekiyor.

DİKKAT : Geobiolojik ağın insan vücudu üzerindeki agresif etkisini çok daha fazla yükselten sualtı akımları yukarıdaki araştırmalarda dikkate alınmamıştır.