Romatizmal Hastalık Çeşitleri

Romatoloji Kapsamına Giren Başlıca Romatizmal Hastalıklar;

-Osteoartrit 
-Romatoid Artrit 
-Ankilozan Spondilit ve İlişkili Hastalıklar (Reaktifartrit, Psoriatikartrit, Enteropatikartrit...) 
-Fibromiyalji 
-Behçet Hastalığı 
-Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) 
-Akut Romatizmal Ateş (ARF) 
-GUT 
-Sistemik Lupus Eritematozus 
-Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları 
-Diğer Hastalıklar (Skleroderma, Sjögren Sendromu, Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı, Polimiyaljiya Romatika, Dermatomiyozit- Polimiyozit, Vaskülitler, Temporal Arterit, Wegener Granulomatozusu, Churgh Strauss Sendromu, Henoch Schönlein Purpurası...)